сряда, 17 август 2011 г.

Валутни курсове


В паричната сфера, валутни курсове (известни още като курс на чуждата валута, валутен поток, със съкращения на английски (forex rate или FX rate) между две валути, дефинират колко струва една спрямо друга. Това е стойността на валутата на една чужда държава, спрямо валутата на родната държава. Например, валутният курс на 91 японски йени (JPY, ?) спрямо американския долар (USD, $), показва, че JPY 91 имат стойност, колкото един американски долар (USD 1). Валутният пазар е сред най-мащабни пазари в международен план. Според някои данни, ежедневно се разменя стойността на приблизително 3.2 трилиона щатски долари. Спот валутният курс има отношение към текущия курс на размяна. Форуърд валутен курс има отношение към обменния курс, съгласно който се котира и търгува днес, но за доставки и изплащане на дадена бъдеща дата. Колебания при валутните курсове Пазарният базов валутен курс се променя всеки път, когато стойността на която и да е от двете съставни валути се повиши или падне. Определена валута ще клони към това да става по-ценна тогава щом търсенето е по-голямо от наличния резерв. Тя ще ще изгуби от стойността си всеки път, когато търсенето е по-малко спрямо разполагаемия резерв/ това не означава, че гражданите не желаят повече пари, това просто значи, че те предпочитат да запазят своето богатство под различни форми, най-често в друга валута/. Нарастналото търсене на валута се основава или на нарастнало търсене за парични сделки или на нарастналотърсене за парични спекулации. Търсенето на парични сделки е силно обвързано с нивата на бизнес активност на държавата, с брутния вътрешен продукт (БВП), и с нивата на заетост. Колкото повече нараства броя на безработните, толкова по-малко гражданите като цяло ще изразходват за стоки и услуги. Централните банки обикновено имат неголеми затруднения при регулирането на наличния паричен запас, за да се нагодят към измененията при търсенето на пари в резултат на бизнес сделките. Търсенето за парични рискове е доста по-трудно за съгласуване за централната банка, но те се опитват да осъществят това чрез регулиране на лихвените проценти. Определен инвеститор би могъл да избере да закупи валута, ако печалбата (която е лихвеният процент) е достатъчно висока. Колкото по-голям е лихвеният процент в държавата, толкова по-голямо е търсенето на тази валута. Твърди се, че валутните спекулации могат да попречат на реалния икономически растеж, в частност след като големите валутни спекулатори могат съзнателно да създават натиск върху валутата чрез къси продажби, за да провокират централната банка да продаде своята валута, за да я съхрани стабилна (когато това стане, спекулаторите имат възможността да придобият валутата обратно от банката на по-ниска цена, близка до тяхната позиция, и по такъв начин да направят печалба). Манипулация на валутните курсове Страните могат да се възползват от международната търговия, ако те манипулират стойността на тяхната валута чрез неестествено задържане на ниска стойност. Казва се, че Народна Република Китай са могли да направят това за един дълъг период от време. Все пак, в реалната международна ситуация, през 2005 година поскъпването на юана с 22% беше последвано от 38.7% повишение на китайския импорт към Америка. През 2010 година, други страни, заедно с Япония и Бразилия, осъществиха опит да обезценят техните валути с очакването да стимулират евтин износ и да подпомогнат своите боледуващи икономики. Ниският валутен курс смъква цената на продуктите на държавата за потребителите в другите държави, но повишава цените на стоките, особено на вносните стоки, за потребителите в манипулиращата страна.
За по-лесно калкулация може да използвате валутен калкулатор

Няма коментари: